O STUDIACH

Studia adresowane są do pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, pracowników policji i innych służb, a także do absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu prawa dowodowego i kryminalistyki.

W programie studiów uwzględnione zostały także zagadnienia odnoszące się do wchodzących w życie zmian kodeksu postępowania karnego, dotyczące m.in. kontradyktoryjności procesu karnego, która gruntownie zmienia model postępowania dowodowego. Studia koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach wartości dowodowej i oceny wiarygodności poszczególnych dowodów, co w świetle nowego modelu procesu karnego ma kluczowe znaczenie.

Wysoki poziom merytoryczny studiów gwarantują nie tylko doświadczeni prokuratorzy i adwokaci ale również sędziowie Sądu Najwyższego, biegli sądowi, pracownicy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz osoby zajmujące się na co dzień praktycznymi aspektami zawartych w programie zagadnień, co gwarantuje doskonałe zrozumienie potrzeb w zakresie praktyki stosowania prawa.

Uczestnicy studiów otrzymują także materiały szkoleniowe z poruszanej na zajęciach tematyki.

Studia trwają 2 semestry (150 godzin), od października 2015 do września 2016. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych w kampusie Wydziału Prawa i Administracji UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 

Limit miejsc: 80 osób

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Prawa dowodowego wystawione przez UKSW wg wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach