PROGRAM STUDIÓW

Program studiów podyplomowych składa się z sześciu modułów tematycznych i obejmuje 150 godzin dydaktycznych (pobierz)

MODUŁ I: DOWODY (30 godz.)

 1. Dowód naukowy w procesie karnym (2 godz.)
 2. Dowód poszlakowy w postępowaniu karnym (2 godz.)
 3. Dowód prywatny w procesie karnym (2 godz.)
 4. Dowody elektroniczne (5 godz.)
 5. Opinia biegłego (2 godz.)
 6. Zakazy dowodowe w polskiej procedurze karnej (4 godz.)
 7. Wykorzystanie dowodów uzyskanych z naruszeniem ustawy (2 godz.)
 8. Uzyskiwanie i wykorzystywanie dowodów zagranicznych w procesie karnym (2 godz.)
 9. Registratury informacyjno-rozpoznawcze (1 godz.)
 10. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia (4 godz.)
 11. Wersja śledcza. Analiza kryminalna (2 godz.)
 12. Lingwistyka kryminalistyczna (2 godz.)

 

MODUŁ II: OSOBOWE ŹRÓDŁA DOWODOWE (19 godz.)

 1. Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
 2. Instytucja świadka anonimowego  (2 godz.)
 3. Świadek koronny (1 godz.)
 4. Taktyka przesłuchania świadka (3 godz.)
 5. Okazanie i konfrontacja (3 godz.)
 6. Przesłuchanie poznawcze (3 godz.)
 7. Przesłuchanie w trybie art. 185a-185c k.p.k. (3 godz.)

 

MODUŁ III: PROBLEMATYKA OCENY DOWODÓW (9 godz.)

 1. Ocena dowodów z wyjaśnień oskarżonego (2 godz.)
 2. Problematyka oceny zeznań świadków (4 godz.)
 3. Kryteria oceny wartości informacji uzyskanych w trakcie opiniowania sprawcy, świadka, 
  ofiary (1 godz.)
 4. Technika sporządzania uzasadnienia orzeczenia w zakresie oceny dowodów  (2 godz.)

 

 

MODUŁ IV: EKSPERTYZY SĄDOWE (40 godz. )

 1. Ekspertyza osmologiczna (2 godz.)
 2. Wartość dowodowa opinii osmologicznej w procesie karnym (2 godz.)
 3. Ekspertyza genetyczna (2 godz.)
 4. Wartość dowodowa ekspertyzy genetycznej w procesie karnym (2 godz.)
 5. Ekspertyza daktyloskopijna (4 godz.)
 6. Ekspertyza wypadku drogowego (6 godz.)
 7. Ekspertyza pisma (3 godz.)
 8. Ekspertyza fonoskopijna (2 godz.)
 9. Ekspertyza antroposkopijna (3 godz.)
 10. Ekspertyza z zakresu balistyki (3 godz.)
 11. Ekspertyza balistyczna – wyzwania i zagrożenia (2 godz.)
 12. Ekspertyza wariograficzna (2 godz.)
 13. Wartość dowodowa ekspertyzy wariograficznej w procesie karnym (1 godz.)
 14. Nowe techniki wykrywania przestępstw  (2 godz.)
 15. Palinologia kryminalistyczna (1 godz.)
 16. Medycyna sądowa (3 godz.)

 

MODUŁ V: OPINIOWANIE SĄDOWO-PSYCHIATRYCZNE (28 godz.)

 1. Diagnoza sądowo-psychiatryczna. Fakty i mity w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym (3 godz.)
 2. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w sprawach karnych (6 godz.)
 3. Diagnozowanie zaburzeń osobowości (6 godz.)
 4. Zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej (6 godz.)
 5. Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (6 godz.)
 6. Problematyka hipnozy w polskim procesie karnym (1 godz.)

 

MODUŁ VI: POSTĘPOWANIE DOWODOWE (24 godz.)

 1. Postępowanie dowodowe w procesie karnym  (3 godz.)
 2. Proces karny po nowelizacji (3 godz.)
 3. Kontradyktoryjność procesu karnego (1 godz.)
 4. Przyczyny odwoławcze związane z naruszeniem prawa dowodowego (4 godz.)
 5. Polityka prohibicyjna wobec narkotyków (2 godz.)
 6. Dowodzenie w sprawach z zakresu przestępczości narkotykowej (2 godz.)
 7. Błędy lekarskie w procesach karnych (2 godz.)
 8. Dowody w medycznych procesach cywilnych (2 godz.)
 9. Podsłuch procesowy (2 godz.)
 10. Czynności operacyjno-rozpoznawcze (1 godz.)
 11. Wykorzystanie materiałów niejawnych w procesie karnym (1 godz.)
 12. Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu przestępczości zorganizowanej (1 godz.)
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach