OPŁATY

Koszt studiów podyplomowych wynosi 3000 zł plus opłata za świadectwo 30 zł. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonać wpłaty jednorazowo lub w ratach miesięcznych.

Terminy wnoszenia opłat:

1. Jednorazowo w kwocie 3000 zł do 1.10.2015;

2. W 10 ratach w kwocie 300 zł do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od października a kończąc w lipcu (plan ratalny).

Po podpisaniu umowy o płatnościach słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta, na który dokonuje wpłat.

Faktury

Faktura wystawiana jest na wniosek uczestnika studiów podyplomowych po zaksięgowaniu wpłaty na indywidualnym koncie. Wniosek o wystawienie faktury można złożyć bezpośrednio w Kwesturze UKSW lub u Sekretarza Studiów na adres m.spiridis@uksw.edu.pl

Wniosek o wystawienie faktury dla słuchaczy prowadzących własną działalność

Wniosek o wystawienie faktury dla słuchaczy

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach