REKRUTACJA

Rekrutacja na studia podyplomowe  (limit miejsc 80 osób).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku). Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną przez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK). Po dokonaniu rejestracji w systemie należy wykonać kolejne kroki związane z rekrutacją:

Krok 1. Skompletowanie dokumentów

  1. Kwestionariusz ze zdjęciem wydrukowany z systemu IRK po dokonaniu rejestracji (zdjęcie należy wgrać do systemu);
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, inżynierskich bądź licencjackich wraz z kserokopią;
  3. Kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 str.);
  4. Zdjęcie legitymacyjne (w przypadku braku możliwości wgrania zdjęcia do systemu IRK, kandydat dołącza do dokumentów zdjęcie legitymacyjne).

Krok 2. Złożenie dokumentów

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK komplet dokumentów należy złożyć:

  • osobiście (od 31 sierpnia):  od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Warszawie przy ul.Wóycickeigo 1/3 budynek 17  pokój nr 1717A (piętro I)
  • pocztą na adres: Studia Podyplomowe Prawo dowodowe Wydział Prawa i Administracji UKSW, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17, pokój nr 1717A

Istnieje możliwość złożenia dokumentów w soboty po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo z Sekretarzem studiów.

Po złożeniu dokumentów i uruchomieniu indywidualnego konta słuchacza zostaje sporządzona umowa.

Krok 3. Podpisanie umowy

W przypadku stawiennictwa osobistego umowa zawierana jest na miejscu.

W przypadku otrzymania dokumentów pocztą, umowę wysyłamy Kandydatowi na adres korespondencyjny wskazany w kwestionariuszu i po podpisaniu należy ją odesłać na adres sekretariatu.

Wraz z podpisaniem umowy słuchacz pisemnie deklaruje formę wnoszenia opłat:

Jednorazowo za cały rok akademicki 3000 zł w terminie do 01.10.2015 lub w ratach miesięcznych.

Po zakończeniu opisanego procesu rekrutacji i zaksięgowaniu wpłaty na indywidualnym koncie kandydat zostaje wpisany na listę słuchaczy studiów podyplomowych.

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach